Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

19:04
19:03
2060 fbd0 420
Reposted fromgodsriseoneast godsriseoneast
19:01
7899 1087 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viagodsriseoneast godsriseoneast
19:01
6033 e3c4 420
Reposted fromcoffeeman coffeeman viagodsriseoneast godsriseoneast
19:00
8447 7fba 420
18:59
9020 091e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viawestern-feeling western-feeling
18:58
18:57
2912 3730 420
18:57
0900 2736 420
Reposted fromPoranny Poranny viawestern-feeling western-feeling
18:56
3174 7cb7 420
18:54
9508 f516 420

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viawestern-feeling western-feeling

June 15 2017

19:41
Being depressed is okay? Nem . Nem kéne a múlton rágódnom, nem kéne hogy fájjon, még is fáj. Nem kicsit hiányzik ami volt. Nem tehetek róla. Nem tehetek ellene. Az ellen sem, hogy közben élvezem azt ami Most van és izgalommal kellene tekintenem a jövőbe. Valahogy, ha a múltról van szó, mindig úgy fáj. Ha a jövőről, akkor pedig rettegek. A múlt miatt, boldog emlékeket akarok nem szomorúakat. Ha most félek a jövőtől, azt jelenti, hogy valami nincs rendben a jelenemben. De mi az ami nincs rendben, mikor elméletileg mindennek jónak kéne lennie? Az nincs rendben, hogy fogalmad sincs milyen a depresszió, vagy a szorongás. Aki nem éli át, elképzelni sem tudja, és mjvel nem érti, empátiára is képtelen. Hát, sajnálom, hogy ilyen magányosan alakul az életem, mert emiatt mindig egyedül érzem magam. :( szeretném ha át adhatnám ezt az érzést valakinek, hogy tudja, és onnantól kezdve nem lenne szükségem semmiféle magyarázkodásra. Hogyan mondhatnám el, hogy mi fáj, mikor minden fáj?

May 28 2017

17:18
Reposted fromFlau Flau
17:16
0326 b9ca 420
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
17:11
0008 4e8f 420
Reposted fromhalucynowa halucynowa
17:11
Reposted fromFlau Flau
16:34
8162 3926 420
Reposted fromdaszwiare daszwiare

May 07 2017

14:40
0546 19d2 420

megarah-moon:

clothsofgoldd:

My dad made a friend on Orcas Island…💚

look at this sweet face “hi hello human I am cute”

Reposted fromraesunlight raesunlight

May 06 2017

11:06
6587 c41f 420

Dont stare.

Reposted frommyry myry
11:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl